💐BEZPŁATNE konsultacje z ekspertką na czacie 💐 Wysyłka w 24h 💐DARMOWA DOSTAWA od 99,00 zł z Orlen Paczką 💐

Titanium Dioxide and Iron Oxide

Ilość produktów: 3.

Nazwa chemiczna: ditlenek tytanu
Działanie kosmetyczne

Filtr UV, chroniący skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego.

Funkcja w kosmetyku

Absorbuje promieniowanie UV, dzięki czemu chroni kosmetyk przed pogarszaniem się jego jakości pod wpływem światła.

Regulacje prawne

Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się na liście substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w produktach kosmetycznych. W przypadku łącznego stosowania ditlenku tytanu i ditlenku tytanu w postaci nanocząsteczek suma nie może przekraczać wartości 25%.

Dodatkowe warunki określone w rozporządzeniu 1223/2009:

Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie. Dozwolone są jedynie nanomateriały o następujących właściwościach:

— czystość ≥ 99 %, 

— w postaci rutylu lub rutyl o zawartości do 5 % anatazu, struktura krystaliczna, wygląd fizyczny w postaci skupisk o sferycznym, pręcikowym lub lancetowatym kształcie, 

— średni rozmiar cząstek oparty na liczbowym rozkładzie wielkości ≥ 30 nm,

— format obrazu od 1 do 4,5; a powierzchnia właściwa przypadająca na objętość ≤ 460 m2/cm3,

— powlekany krzemionką, krzemionką uwodnioną, tlenkiem glinu, wodorotlenkiem glinu, stearynianem glinu, kwasem
stearynowym, trimetoksykaprylilosilanem, gliceryną, dimetykonem, dimetykonem wodorowym, simetykonem,

— działalność fotokatalityczna ≤ 10 % w porównaniu z odpowiednimi substancjami referencyjnymi niepowleczonymi lub
pozbawionymi domieszek,

— nanocząsteczki są fotostabilne w produkcie końcowym. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1143&from=EN

Źródło: kosmopedia