Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookies oraz podobna technologia

1.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika
przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze
strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w
Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

2. COOKIES „SERWISOWE”

2.1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu
dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy
jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące
na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies,
przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych
w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon,
tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

2.1.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator
sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

2.1.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

2.1.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric
security cookies);

2.1.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies
odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session
cookies);

2.1.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na
czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization
cookies).

3. COOKIES „MARKETINGOWE”

3.1. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do
celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy
behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują
informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet
itp.).

4. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora

4.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia
wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się
podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym
zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

5. GOOGLE ANALYTICS

5.1. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu
analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i
raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych
danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu
umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania
danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .

6. Zarządzanie ustawieniami cookies

6.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym
uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga
uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

6.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których
stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja
danych w celu wyświetlenia treści).

6.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem
ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod
poniższymi linkami:

6.3.1. Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer
-delete-manage-cookies

6.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

6.3.3. Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

6.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

6.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

6.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień
prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi
dostępnych pod poniższymi linkami:

6.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

6.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN